27 jaar terreinbeheer, wat kom je dan tegen?

25 november '22

Dick Schippers is 56 jaar. Als kind speelde hij stiekem op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis én hij werkt er ook al de helft van zijn leven. Als er iemand is die met passie over de WA-Hoeve en de natuur kan vertellen, is het Dick. Met plezier maakte de coördinator terreinbeheer op een vrijdagmiddag tijd om met ons te praten over zijn werk.

image alt

“Ik ben coördinator terreinbeheer op de WA-Hoeve. Een geweldige baan, want ik kan de twee mooiste dingen in het leven combineren: natuur en mensen! Hoewel ik nu veel regel, loop ik ook nog veel buiten. Voor inspectie en controle én omdat we cliënten van Altrecht begeleiden. Ze helpen ons met het werk als onderdeel van de re-integratie en resocialisatie.” Dit gebeurt vanuit de organisatie Coöperatie de Weijk. Het bedrijf dat al jaren door BPD wordt ingehuurd om de openbare ruimte op de WA-Hoeve te onderhouden.

Bomen kappen: soms moet het gewoon

Al vrij snel gaat ons gesprek over bomen en hoe dat werkt met kappen. Dick is duidelijk: “Als er niet gekapt hoeft te worden, doen we het niet. Elk groen is ons dierbaar. Maar soms zijn bomen ziek of gevaarlijk ontworteld/kapot door ouderdom of storm en kunnen we niet anders. Er mogen natuurlijk geen onveilige situaties ontstaan.” BPD en Altrecht voeren jaarlijks een bomeninspectie uit en op basis van de bevindingen worden bomen gesnoeid en waar nodig ook gekapt.

image alt

Terug planten

Na een kapmelding gaat Dick aan de slag. “Soms kappen we zelf, soms schakelen we een bedrijf in. Dat hangt af van onze beschikbaarheid en de locatie van de boom. Bomenonderhoud langs de wegen doen we niet zelf, dat besteden we grotendeels uit. Het mooie is dat je echt wel mag kappen als het nodig is, maar je krijgt dan wel een inboetplicht. Voor elke boom die je kapt, moet je een nieuwe terug planten. Bij voorkeur op dezelfde plek, maar als het niet anders kan, mag de nieuwe boom ook elders staan.”

Cultuurhistorische lanen herstellen

Dick haalt een voorbeeld aan ten aanzien van de bomenlaan op WA-Hoeve, een natuurhistorisch lint met bomen van meer dan 100 jaar oud. “Dit zijn Amerikaanse eiken. Destijds zijn deze exoten geplant om snel een mooie laanstructuur te krijgen. De Amerikaanse eik groeit sneller, maar heeft als nadeel dat hij ook sneller oud en op is. Daarom moeten we soms een boom in de rij kappen. We probeerden een Hollandse eik terug te plaatsen, maar de schaduw die de andere grote bomen geven hielden groei tegen. Nu kiezen we voor een moeraseik die ook goed groeit als er minder licht is.”.

image alt

Honingbij behoudt huis

Soms wordt besloten niet te kappen, terwijl een boom wel dood is. Zo ook bij de boom in de zorgkern. Daar zit namelijk al 15 jaar een honingbijennest in. “Heel bijzonder, want zo’n type bij komt meestal niet in het ‘wild’ voor. Deze bijen zie je vooral bij imkers. We hebben de top eruit gehaald en de boom gekort tot een meter of 5. Nu staat er alleen een stam. Dat is nou liefdevol natuurlijk beheer.” Omdat sommige wandelaars en cliënten vonden dat de bijen overlast leverden, is samen met BPD gekeken of de stam verplaatst kan worden naar een andere plek. Maar voor het behoud van de bijen is het belangrijk dat de boom blijft waar die is. En dat doen we dan ook.

Bosch & Hei

Bij de transformatie van het instellingsterrein naar een woon- en werkomgeving spelen de bossen en heide een grote rol, vandaar dat gekozen is voor de naam Bosch & Hei. Gezonde behoudenswaardige bomen koesteren we en woningen worden zo gebouwd dat deze bomen kunnen blijven staan. De cultuurhistorische lanen blijven behouden en worden zelfs in ere hersteld Ook komt er extra natuur. Als afscherming tussen privétuinen en openbaar gebied worden inheemse beplantingsoorten aangeplant. De huidige ‘bewoners’ behouden natuurlijk hun plek in het gebied, dus waar nodig en mogelijk blijven ook dode bomen staan, zodat ze hierin kunnen verblijven. De samenwerking met Dick en zijn team zetten we met plezier voort. Waar vind je nu iemand die zo betrokken is bij een gebied? 
Ben je benieuwd naar de visie van BPD?

Bekijk de visie
  Ga naar nieuwsoverzicht
  Ga naar de visie