6 Vragen over de sloop op Bosch & Hei beantwoord

10 december '21

Matthijs van Dijk is bouwlocatiecoördinator. Dat betekent dat hij tijdens een gebiedsontwikkeling verantwoordelijk is voor het bouwrijp maken van de grond, de aanleg van nutsvoorzieningen, het zorgen voor een veilige werklocatie en de inrichting van het openbaar gebied. Dat doet hij niet zelf, hij verbindt allerlei partijen zoals civiel aannemers, gemeente, nutsbedrijven en omwonenden. Een spil in het web dus.

In het geval van Bosch & Hei heeft Matthijs een dubbelrol. Hij is, lang voordat de daadwerkelijke realisatie van de woningen start, volop aan het werk als gebiedsbeheerder. Nu de afbraak van een paar gebouwen is gestart, trekken we bij Matthijs aan de bel. Hij geeft helder antwoord op 6 vragen die we hem voorleggen.

Waarom worden deze panden afgebroken?
“Voor alle panden geldt dat de staat zo slecht is dat renovatie of transformatie niet mogelijk is. Uit het oogpunt van (sociale) veiligheid is besloten de panden te slopen. Zo dringen we verloedering terug en voorkomen we vandalisme en overlast. Op de plekken waar de panden stonden, komt nieuwbouw, groen of parkeergelegenheid.”

image alt

Welke 3 panden worden afgebroken?
“Het grootste pand is de oude Grootkeuken waarvandaan vroeger de hele locatie ‘gevoed’ werd. Paviljoen Jeltje wordt ook gesloopt. Hier werden vroeger cliënten behandeld. Na de kraakperiode is het pand volkomen uitgewoond aangetroffen. Tot slot is er nog het voormalig sociaal-cultureel centrum dat van ellende al grotendeels ingestort As we speak worden de restanten van dit pand opgeruimd.”

Hoe ga je om met asbest in de panden?
“Voordat er gesloopt mag worden, gaat daar een intensief en zorgvuldig proces van allerlei onderzoeken en procedures aan vooraf. Eind 2019 werden de gebouwen onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Overal werd asbest aangetroffen en dat wordt volgens de geldende regelgeving verwijderd. Bij het inmiddels ingestorte gebouw is het vooraf separaat verwijderen van asbest niet mogelijk. Daarom wordt in dat geval een asbestexpert aan het sloopteam toegevoegd.

Hoe ga je om met fauna in de panden?
“In 2020 deed een ecoloog onderzoek en stelde vast dat in 2 gebouwen vleermuizen woonden. De Wet natuurbescherming schrijft voor dat je met een goed doordacht plan moet komen om de dieren te beschermen. De ecoloog maakte een plan waarin stond dat we zouden zorgen voor alternatieve huisvesting. Dit plan is door de provincie positief beoordeeld met een ontheffing. Hierdoor is de sloop mogelijk geworden. Eerst werd het bestaande gebouwtje naast het Ketelhuis ingericht als alternatieve (winter)verblijfplaats voor vleermuizen. Nadat dit was gebeurd, zorgde de ecoloog voor onrust en tocht in de te slopen panden, zodat de vleermuizen zouden verhuizen. Toen alle vleermuizen vertrokken waren, gaf de ecoloog groen licht . Eerst voor Paviljoen Jeltje en op 6 oktober ook voor de Grootkeuken.”

Hoe zit het met hergebruik van sloopmaterialen?
“Door de erbarmelijke staat van de panden blijkt de hergebruikwaarde zeer beperkt. Gebouw Jeltje was door de laatste bewoners zelfs volledig wit geschilderd. Dat doet de zaak geen goed. Wel worden beton, steen en staal apart afgevoerd en in andere bouwprocessen verwerkt.”

En hoe zit het met het bedrijfsgebouw? 
“Het monumentale bedrijfsgebouw heeft te maken met achterstallig onderhoud. Regen en wind hebben vrij spel op de zolderverdieping, waardoor er via het dak water binnenkomt. Om verder verval - in afwachting van toekomstige ontwikkeling - te voorkomen is een erfgoeddeskundige om advies gevraagd en is er een beschermplan gemaakt. Inmiddels is opdracht gegeven aan de aannemer voor de uitvoering. Deze beschermende werkzaamheden vinden dit jaar nog plaats.”

Vind je het leuk om meer van dit soort informatie in je mail te ontvangen? Schrijf je dan in als belangstellende voor Bosch & Hei.

  Ik heb een vraag
  Meer nieuws lezen