De historie van De WA-Hoeve zie je terug in de brokstukken

26 mei '23

Het Paviljoen Van Swieten op de WA-Hoeve is helaas lange tijd geleden gesloopt. Op de plek waar dit zorgpaviljoen stond en waar de nu overwoekerde tuin is, komt straks een nieuw woonbuurtje in Bosch & Hei. Op het terrein vonden we de brokstukken van het naambord terug. Deze zijn in opdracht van BPD nu opgeslagen in een van de loodsen. Als straks het nieuwe woonbuurtje verrijst, zoeken we een betekenisvolle plek om het loodzware naambord weer in ere te herstellen.

Maar even terug. Wie was Van Swieten en waarom stond er in de WA Hoeve een paviljoen dat zijn naam droeg?

Van Leiden naar Wenen

Gerard van Swieten was een Nederlandse arts en apotheker die in 1700 werd geboren in Leiden. Hij ontwikkelde zich tot arts en onderzoeker met internationale bekendheid. Met een fiks salaris, een gouden tabaksdoos versierd met diamanten, en een brief die Van Swieten roerde, wist de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia hem te overtuigen om naar Wenen af te reizen en haar lijfarts en belangrijkste adviseur te worden. In 1745 verhuisde Van Swieten met zijn vrouw en vier kinderen naar Oostenrijk.

image alt

Van betekenis

Het geloof in Van Swieten groeide en Maria Theresia vroeg hem de medische faculteit van de universiteit te hervormen. Hij richtte de Weense Medische School op en trok beroemde hoogleraren aan. Ook liet hij de universitaire botanische tuin aanleggen. De medische faculteiten in Praag en Freiburg ondergingen ook Van Swietens hervormingen. Van Swieten bracht de klinische geneeskunde naar het Habsburgse keizerrijk door middel van experimenten en observatie. Ook hervormde hij de gezondheidszorg in Oostenrijk door artsen te werven voor ziekenhuizen in de verschillende provincies.

In 1772 overleed Van Swieten in Wenen. Op de WA-Hoeve werd in 1927 een paviljoen gebouwd dat naar Gerard van Swieten is vernoemd vanwege zijn belangrijke rol in de medische geschiedenis. De brokstukken met daarop zijn naam krijgen een plaats in de nieuwbouw Bosch & Hei.

De WA-Hoeve transformeert naar Bosch & Hei

BPD transformeert het voormalige instellingsterrein de WA-Hoeve de komende jaren naar Bosch & Hei, een gebied waar straks gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Daarbij houden we rekening met de historische- en natuurwaarden die het gebied nu al rijk is. Het koesteren van de brokstukken van Van Swieten is daar een mooi voorbeeld van.

  Meer over de Visie
  Nieuwsoverzicht