De voorzitter van de planbegeleidingsgroep aan het woord

17 december '21

Rob Zee is een betrokken bewoner van Den Dolder. Die betrokkenheid uit hij door voorzitter te zijn van de bewonersbelangenvereniging én van de planbegeleidingsgroep van de WA-Hoeve. Sterker nog, het was Rob die de wethouder erop wees dat de ontwikkeling van het gebied in samenspraak met de bewoners van het dorp moest gebeuren. En zo geschiedde.

Gebiedsvisie

“Mensen uit het dorp kregen de kans om samen een gebiedsvisie voor de WA-Hoeve te bedenken. De kaders in deze gebiedsvisie zouden in de toekomst leidend zijn voor de ontwikkeling. In het begin waren er wel 50 mensen betrokken, later werd dit een vaste groep van zo’n 25 betrokken dorpsbewoners.” 

image alt

Hoeveel woningen, dat was een lastige
Rob vervolgt: “Over het aantal woningen dat er moest komen waren de meningen verdeeld. Zelf zou ik zijn gegaan voor zo weinig mogelijk woningen, maar er was ook een groep mensen die hier juist graag sociale woningbouw zag. Dat betekent dat je meer koopwoningen moet bouwen om dit te kunnen bekostigen. De belangen lopen hierin wat uiteen, dus zochten we samen met de betrokken partijen naar een wenselijk kader, welke uiteindelijk is opgenomen in de Gebiedsvisie.”

We hadden echt wat te zeggen
“Altrecht zocht na het tot stand komen van deze visies een ontwikkelaar en vanaf dat moment werd ook de planbegeleidingsgroep in het leven geroepen. Vijf mensen die periodiek overleg hebben met elkaar. Elke keer als ontwikkelaar BPD wat had uitgewerkt, werd dit aan ons voorgelegd en konden we onze mening geven. We kregen niet alleen stem, maar ook mandaat. Als wij als planbegeleidingsgroep constateren dat deze plannen niet voldoen aan de gebiedsvisie, moet BPD de plannen aanpassen. Komen we er dan na een tweede toets nog niet uit, dan beslist het College.”

“Dat is gelukkig niet nodig geweest, want tijdens heel prettige gesprekken zijn we tot een concept bestemmingsplan gekomen voor deelgebied Noord en Zuid”, stelt Rob. “Dit concept bestemmingsplan gaat binnenkort de procedure in, zodat bewoners en andere belanghebbenden, daar nog op kunnen reageren. Zo heeft iedereen een stem in dit proces.”

Werk aan de winkel

De planbegeleidingsgroep heeft nog wel wat werk aan de winkel, want ook voor de andere gebieden moeten nog bestemmingsplannen gemaakt worden. Van deze gesprekken ga ik geen onderdeel meer uitmaken, want ik verhuis naar Dronten. Ik heb namelijk ook lange tijd in de polders gewoond en gewerkt. Als civiel- technisch expert was ik betrokken bij de inrichting van de polders. De polder is heel anders dan het bos- en heidegebied waar ik nu woon, maar minstens zo mooi.”

“Ik ben blij dat ik van betekenis kon zijn!” En met deze woorden sluit Rob af.

Rob Zee is inmiddels gepensioneerd. Voor zijn pensioneren was Rob als civiel- technisch expert betrokken bij de inrichting van de polders. 

  Ik heb een vraag
  Meer nieuws lezen