Genieten van historie met een blik op de toekomst

22 september '23

Op 9 en 10 september waren op de WA Hoeve maar liefst 7 monumentale panden opengesteld, waaronder Het Badhuis (brandweer), het Directiegebouw, de Gehoorzaal, het Bedrijfsgebouw, het Ketelhuis, Carré en ook 2 tuinen konden worden bezocht.
Rijks- en gemeentemonumenten op de Historische Middenas, elk met hun eigen verhaal maar allemaal vanuit de historische zorgfunctie. De geschiedenis en prachtige architectuur van deze gebouwen kwamen tot leven voor iedereen die een kijkje kwam nemen.

image alt

Rijke geschiedenis

De zorg van een aantal mensen dat monumenten gesloopt worden, kon vandaag weggenomen worden. In de gebiedsontwikkeling Bosch & Hei worden alle monumenten gekoesterd. Als het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad worden deze gebouwen getransformeerd naar wonen, horeca, werkplekken/ateliers etc. 


In het Ketelhuis kon men niet alleen genieten van het indrukwekkende gebouw zelf, maar ook de ontwikkelingen van Bosch & Hei in deze historische omgeving bekijken. De reacties op de plannen zijn enthousiast. Mensen wilden vooral graag weten wanneer er woningen komen en wanneer ze zich kunnen inschrijven voor een woning in het gebied.

Bezoek website Open Monumentendag
image alt

Ben jij erbij?

In het gebouw Carre: een blik werpen in de lichte en hoge voormalige werkplaatsen, zoals de kledingmakerij, borstelmakerij, schildersatelier en houtwerkplaatsen in carré vorm rond de vijver. De afgelopen maanden kwamen in de voormalige Kledingmakerij en Cartonnage al de historische raampartijen, houten vloeren en urinoirs onder de vele lagen vuil en betimmeringen tevoorschijn.

image alt

Het begin van de historische middenas

Ook bij het Directiegebouw aan het begin van de historische middenas stonden de deuren open. Filmhuis Den Dollywood rolde zelfs de rode loper uit voor iedereen die hen en het atelier van kunstenaarsechtpaar Koen en Dees Wilgehof-Sodaar wilde bezoeken. Ruim 250 mensen wisten de weg naar het Directiegebouw te vinden. Onder hen een groot aantal dat er gewerkt heeft en die met een vleugje nostalgie leuke weetjes deelden.

Het Blauwe Podium

De zondag werd een muzikaal feestje, want wat hadden ze een lef! Tien amateurzangers, van jong tot niet meer zo jong, zongen met hart en ziel liedjes over vroeger, over liefde en alles wat een mens maar mee kan maken. Van musicalhits en cabaretsongs tot oude bekende als ‘Het dorp’. Met zijn aanstekelijke enthousiasme en een praatje tussendoor begeleidde pianist Guus Westdorp iedereen die op het Blauwe Podium stond. En hoe warm het ook werd, het maakte iedereen blij. Want zelfs ruim na vieren, toen de deuren alweer dicht waren, kwamen enkele bezoekers nog terug om toch nog even te vertellen hoe enorm ze hadden genoten: van de muziek, het samen luisteren en de gezelligheid.

Op 9 en 10 september heeft de gemeente Zeist deelgenomen aan de jaarlijkse Open Monumentendagen, in samenwerking met Geheugen van Zeist. Op meer dan 40 bijzondere locaties binnen de gemeente, die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn, openden de deuren voor nieuwsgierige bezoekers. Op de WA Hoeve in Den Dolder waren maar liefst 7 gebouwen en 2 historische tuinen te bekijken.

  Meer over de Visie
  Nieuwsoverzicht