Stand van zaken bestemmingsplan

4 maart '22

Sinds donderdag 6 januari 2022 lagen de ontwerp bestemmingsplannen en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van een deel van de WA-Hoeve gedurende 6 weken ter inzage.

Tijdens de online informatiebijeenkomst op woensdag 12 januari zijn de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan voor de Historische Middenas en het bestemmingsplan voor het Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld door de gemeente Zeist toegelicht. Ook is het Beeldkwaliteitsplan Bosch & Hei toegelicht door BPD. Op 16 februari sloot de ter inzage termijn. Op de plannen zijn meerdere zienswijzen ingediend. Deze worden op dit moment in behandeling genomen. Zodra hierover meer bekend is, koppelen we dat via onze website terug.

  Ik heb een vraag
  Meer nieuws lezen