Wat je als terreinbeheerder doet aan de effecten van klimaatverandering

21 december '22

Al eerder lieten we Dick Schippers, coördinator terreinbeheer WA-Hoeve, aan het woord. Dit keer zoomen we met hem in op de klimaatverandering. Dick werkt al 27 jaar op het terrein en ziet van heel dichtbij wat het effect is van het steeds zachter wordende klimaat.

“Als groenvoorzieners krijg je als eerste te maken met klimaatverandering. Zo zien we steeds meer beestjes die voorheen alleen in Zuid-Europa leefden. De afgelopen 20 jaar hebben ze hun leefgebied kunnen vergroten, met alle gevolgen van dien. De processierups die alleen in Limburg voorkwam, heeft de kans gegrepen om over de ‘eikensnelweg’ de andere kant van het land op te bewegen. Ook op de WA-Hoeve hebben we last van de rups. We bestrijden de plaag zelf met speciale kleding en tools.”

47 hectare ga je niet even sproeien

“Ook de aanhoudende droogte is een groot probleem. Daar worstelen we wel mee, want je gaat een terrein van 47 hectare niet even sproeien. Het gevolg is dat veel bomen het zwaar hebben en sommige zelfs niet overleven. Het enige wat we kunnen doen is nieuwe beplanting zorgvuldig kiezen. Meer inheemse soorten die bestand zijn tegen lange droogte en hevige regenval. Om die reden plant ik onder andere geen nieuwe hortensia’s meer. Die vinden droogte gewoon echt niet fijn.”

image alt

De toekomst wordt beter

Op dit moment is er nog geen wadi in de WA-Hoeve, maar volgens Dick zal die er vast komen. “Ontwikkelaars van nieuwbouwplannen moeten de afvoer van hemelwater zelf regelen. Regenwater dat op de daken van nieuw te bouwen woningen valt mag niet worden afgevoerd op het riool. Als er straks gebouwd gaat worden, hoop ik dat er voorzieningen worden getroffen die regelen dat het regenwater langer in de bodem wordt vastgehouden, zodat de natuur er langer van kan profiteren.”

Ruimte geven aan de natuur

Als we vragen of Dick nog tips heeft, is hij voorzichtig. “Ik draag de natuur hier wel een warm hart toe. Doordat dit gebied jarenlang alleen maar toegankelijk was voor medewerkers en cliënten was het rustig en heeft de natuur zijn gang kunnen gaan. Het zou mooi zijn als de ontwikkeling met respect voor de huidige natuurwaarden gebeurt en dat er binnen de ‘rode kaders’ ruimte wordt gegeven aan de natuur.”

Bosch & Hei

Bij de transformatie van het gebied naar een woonomgeving is behoud en versterken van de natuurwaarden het belangrijkste aandachtspunt. Een deel van het terrein is al jaren in eigendom van ontwikkelaar BPD en deze heeft er de afgelopen jaren bewust voor gekozen het prachtige gebied niet in de schijnwerpers te zetten om te voorkomen dat het een recreatieve trekpleister wordt. Ook bij het toekomstige gebruik ligt het accent op wonen en de natuur en zijn de overige functies te gast.
Het regenwater dat op de daken en de straat valt, wordt straks niet meer via het vuilwaterriool afgevoerd, maar opgevangen in wadi’s en rechtstreeks in de bodem geïnfiltreerd. De manier waarop dit gebeurt wordt besproken met de ‘buren’ van het Utrechts landschap en Reinaerde en vervolgens zorgvuldig ontworpen. Zo voorkomen we dat we te veel water naar de heidevelden leiden bijvoorbeeld. Wil je meer lezen over Dick, lees dan ook het volgende artikel.
Ben je benieuwd naar de visie van BPD?

Bekijk de visie
  Ga naar nieuwsoverzicht
  Ga naar de visie