Tom wil op zoek naar manieren om samen kwaliteit toe te voegen

25 januari '22

Tom Haagmans werd halverwege 2021 lid van de planbegeleidingsgroep. Als we hem spreken, is hij nog maar bij een paar bijeenkomsten aanwezig geweest. Dat wil niet zeggen dat hij er blanco in staat. Integendeel, Tom heeft een duidelijke visie op hoe je dit soort gebieden succesvol ontwikkelt en die zienswijze neemt hij met plezier mee.

Durven los te laten

“Ik had tot voor kort een eigen bouwbedrijf dat actief was op het gebied van ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed. Ik spreek daardoor de taal van ontwikkelaars en weet ook veel van het politieke speelveld en de belangen van allerlei stakeholders. Daarnaast ben ik arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw én zet ik me in als legal mediator. En vooral de kennis en ervaring die ik heb vanuit mijn mediator-rol, wil ik inzetten bij de planbegeleidingsgroep. We zijn gewend om vanuit ons eigen belang te spreken en vast te houden aan vooraf gestelde kaders of regels. Maar als je dat los durft te laten en over je eigen horizon heen kunt kijken, kun je samen (ontwikkelaar, belanghebbenden, gemeente en omwonenden) ontzettend veel kwaliteit toevoegen.”

Tom Haagmans

Ik ben tevreden, maar we zijn er nog niet

“In het geval van de WA-hoeve ben ik blij met de plannen voor de Historische Middenas. Ook in het plan voor Noord en Zuid kan ik me goed vinden. Voor de zorgkern verwacht ik dat er nog wel wat gepassioneerde gesprekken gaan plaatsvinden. Toch hoop ik dat ik met mijn ervaring daarin een positieve rol kan spelen.”

Toekomstdromen
“Toen Rob Zee me attendeerde op de mogelijkheid om deel te nemen aan de PBG ben ik eerst eens op de plek gaan kijken. Ik woon al 15 jaar in Den Dolder, maar wist niet dat hier zo’n ontwikkeling plaatsvond. Wat ik zag, was mooi. Het gebied heeft een rijke cultuurhistorie en prachtige natuur. Ik wens voor de toekomst dat deze enorme kwaliteiten benut en geborgd worden. Dat de woningen straks als het ware te gast zijn in de natuur en dat wordt gekozen voor veel gezamenlijk groen en iets bescheidener eigen kavels. Openheid zou dit gebied echt heel goed doen. Kerkebosch is wat mij betreft een mooie inspiratiebron van hoe het hier ook zou kunnen. Als we er met elkaar in slagen dit te realiseren, ben ik blij.”

Tom Haagmans is 61 jaar en woont samen met zijn partner Annemieke Deveer al 15 jaar in Den Dolder. Kortgeleden verkocht hij zijn eigen bouwbedrijf, omdat hij het tijd vond om nu ook eens persoonlijke dromen te gaan vervullen. Ondertussen blijft hij actief in de bouw- en ontwikkelwereld; als arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, legal mediator én als lid van de PBG. 

  Ik heb een vraag
  Meer nieuws lezen