Veldonderzoek nabij Deltahuis

31 mei '23

Eind april is een ecologisch veldonderzoek opgestart in het gebied tussen de provinciale weg en het Deltahuis. Op deze plek wordt in de toekomst de zuidelijke ontsluitingsweg van Bosch&Hei gerealiseerd.

Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen in bomen van vleermuizen, vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals de buizerd, maar ook eekhoorns en marterachtigen. Ook wordt er op deze plek onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van reptielen als de zandhagedis, hazelworm, levendbarende hagedis en ringslang. Dit wordt uitgevoerd middels een plaatjes onderzoek, waarbij als het ware kunstmatige schuilplaatsen worden gecreëerd, waardoor de soorten eenvoudiger zijn te traceren.
Ten behoeve van het onderzoek zijn ook enkele wildcamera’s geplaats om het gebied ook de komende periode goed te kunnen monitoren, mede door inzet van lokstof.
De resultaten van het onderzoek zijn in de loop van het jaar te verwachten.

  Meer over de Visie
  Nieuwsoverzicht