Historische Middenas

Vanaf 2019 is BPD eigenaar van de Historische Middenas. Met het verkrijgen van deze locatie, werden we ook direct verantwoordelijk voor de omgeving en de gebouwen die er staan. Een redelijk desolate plek als deze, nodigt uit tot criminaliteit en vandalisme, zo hebben we gemerkt. Daarbij heeft de langdurige leegstand invloed op de staat van de panden. Om verdere overlast te voorkomen en de waarde van het gebied te behouden, hebben we maatregelen getroffen. Overal oppassers, camerabewaking en soms al een nodige bouwkundige ingreep.

image alt

Schoon, heel en veilig

Onze coördinator zorgt ervoor dat de gebouwen in afwachting van de transformatie voldoende functioneel blijven zodat deze onderdak kunnen blijven bieden aan onze oppassers. Ook zorgen we ervoor dat het gebied schoon, heel en veilig is. We investeren in groenonderhoud om wildgroei, zwerfvuil en gevaarlijke omstandigheden door achterstallig terreinonderhoud te voorkomen. Er is camerabewaking en extra verlichting aangebracht. Daarbij worden niet-monumentale panden, die in slechte staat verkeren, gesloopt. Bij de panden die een nieuwe functie krijgen, voeren we puur noodzakelijk onderhoud uit om verval te voorkomen.

image alt

Een ‘bewoonde’ situatie geeft een veilig gevoel

De twee hofjes met sociale huurwoningen worden bewoond en zijn in bezit van Woongoed Zeist. Voor de gebouwen op de Historische Middenas - die geschikt zijn voor bewoning – heeft HOD oppassers ingeschakeld. Dat zijn mensen die dagelijks werken (en soms wonen) in de panden op tijdelijke basis. Dat is nodig om kraak te voorkomen, gezien de daadwerkelijke transformatie nog even op zich laat wachten. HOD beheert ook het terrein en er is een hoveniersbedrijf die het onderhoud aan de lanen en bomen verzorgt. Samen met de meer dan 100 oppassers zijn zij onze ogen en oren die ons op de hoogte houden van onwenselijke situaties.

Ontwikkelen met liefde voor de natuur

We snappen dat mensen bang zijn dat door de transformatie kostbare natuur verloren gaat. Dat gebeurt niet. Bosch & Hei is een kans om met de natuur samen te wonen. Als ontwikkelaar heb je een zorgplicht volgens de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat je alle dieren en planten in het gebied moet beschermen. Ongeacht of ze onder de beschermde plant- en diersoorten vallen. En dat willen we ook! We ontwerpen de omgeving en de woningen natuurinclusief. We zijn te gast in de natuur.

image alt

Rijk aan flora en fauna

De WA Hoeve heeft een rijke historie en dat zie je terug in de natuur. Monumentale bomen sieren de omgeving en er zijn zeker ook stukken natuur die wat aandacht verdienen. Door de ontwikkeling in te passen, worden natuurwaarden behouden en we kunnen nieuwe ecologische verbindingen maken tussen heide en bos. Daarmee wordt de leefomgeving van de dieren nog aantrekkelijker gemaakt. Wist je trouwens dat het ecoduct ‘Op Hees’ het mogelijk maakt voor de dieren, zoals das, vos en ree, om van deze plek vrij te bewegen richting het prachtige terrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg en naar de uitgestrekte Soesterduinen en de bossen van Lage Vuursche.

image alt

Kansen benutten om ecologie te verbeteren

Feit is dat er een rijke flora en fauna in het gebied is. Het bos is gemengd met loof- en naaldbomen en dat vinden veel dieren geweldig om in te leven. Er komen verschillende soorten spechten voor en legio andere algemene broedvogelsoorten zoals roodborstjes, boomklevers en boomkruipers. Ook op de grond is het een fauna-feest. We hebben de bijzondere hazelworm gespot, ringslangen gezien en in het gebied komen zelfs neushoornkevers voor. Bosch & Hei heeft monumentaal bos, heide en lommerrijke paden.

  Neem contact op
  Nieuwsoverzicht bekijken