Van een eeuw gezondheidszorg naar eeuwig geluk

11 oktober '21

Wij vertelden over onze visie op deze ontwikkeling.

De ontwikkelvisie Bosch & Hei

Sinds december 2020 is bekend dat Fivoor en Altrecht pas per januari 2027 gegarandeerd vertrekken. In juni jl. organiseerden wij drie inloopbijeenkomsten voor directe buren, het gemeentebestuur, betrokken partijen en voor overige geïnteresseerden uit het dorp. Wij presenteerden “De Ontwikkelvisie Bosch & Hei en bijbehorende ontwikkelstrategie door middel van diverse panelen die buiten stonden opgesteld, waar wij een toelichting bij gaven en we toonden in een filmpje, dat ons verhaal in beeld vertaalt.

Veel gestelde vragen

Wij vroegen de bezoekers om een kaartje met eventuele vragen achter te laten. Er zijn tot en met heden veel vragen ingeleverd. Deze gingen met name over of er kavels verkocht gaan worden én hoe mensen zich kunnen inschrijven voor een woning. Bij de veel gestelde vragen tref je deze vragen aan inclusief onze antwoorden.

Heb je nog vragen?

Heb jij een persoonlijke vraag gesteld? Dan kun je binnenkort een persoonlijk antwoord van ons verwachten. Is na het lezen van deze vragen en antwoorden iets nog niet helemaal duidelijk of heb je nog een vraag? Stel deze dan via ons contactformulier. Deze vind je onder de veel gestelde vragen.

1
2
3
  Naar de homepage
  Meer nieuws lezen